Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ

Πολιτιστικά Τμήματα

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

 

 

  • Αρχάριο
  • Παιδικό
  • Προχωρημένο Παιδικό
  • Εφηβικό
  • Αρχαρίων Ενηλίκων
  • Παραστάσεων
  • Αρχάριο Κρητικό
  • Προχωρημένο Κρητικό

ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ

 

  • Εκμάθησης ποντιακής λύρας